Do poprawnego wyswietlenia strony wymagany jest plugin Flash Player

Skontaktuj się z nami

Oryginalne materia?y eksploatacyjne

 

W naszej ofercie znajd? Pa?stwo materia?y eksploatacyjne, takich producentów jak:

  • HPhp
  • Canonbrother-logoepson_logocanon
  • Epson
  • Lexmark
  • OKI
  • Brother
  • SamsungSamsung_logoOKI_logolexmark_logo
  • Ricoch

            i wielu innych

 

 

   

INCORE - alternatywne materia?y eksploatacyjne

 

Marka INCORE jest na polskim rynku ju? od 2004r.


Materia?y eksploatacyjne INCORE stanowi? po??czenie doskona?ej jako?ci i niezawodno?ci.

Zapewniaj? trwa?o?? i wyrazisto?? wydruku daj?c pe?n? satysfakcj? wszystkim u?ytkownikom.

Kupuj?c tusze i tonery stawiasz na wydajno?? i jako??, która przewy?sza materia?y eksploatacyjne czo?owych producentów drukarek.

 

tusze_incore

 

Kupuj?c produkty Incore mo?esz zaoszcz?dzi? nawet do 60%  w stosunku do materia?ów oferowanych przez producentów drukarek.

 

Kupuj?c tusz lub toner kompatybilny do Twojego urz?dzenia marki INCORE,

wybierasz nie tylko najwy?sz? jako?c, ale tak?e oszcz?dzasz swoje pieni?dze!!!

 

 

   

LAMBDA - alternatywne materia?y eksploatacyjne

 

Marka LAMBDA jest na polskim rynku od 1991r.

Od 2004r posiada wdro?ony i certyfikowany System Zarz?dzania Jako?ci? wg Normy ISO 9001.

 

lamdba


Dzi?ki wykorzystaniu sprawdzonych komponentów, produkty charakteryzuj? si? wysok? jako?ci? i niezawodno?ci?.

Asortyment jest wci?? zwi?kszany o now? baz? kompatybilnych materia?ów eksploatacyjnych.

 

 

   

PRYZMAT - alternatywne materia?y eksploatacyjne

pryzmat_logo

 

PRYZMAT to grupa firm, której pocz?tki si?gaj? 1988 roku.


Podstaw?  produkcji jest proces recyklingu, w trakcie którego producent wykorzystuje pozyskane od klientów zu?yte tusze i tonery.W procesie produkcji zu?yte cz??ci wymieniane s? na nowe, a ka?dy gotowy produkt poddawany jest testom jako?ciowym.

Uzyskiwane w procesie produkcji materia?y charakteryzuja si? wysok? jako?ci? i s? zgodne z wymogami normy ISO 9001:2000.